top of page
Banner_web.png
Game_Table_web_3.png
Professorat que forma part
de l'Equip impulsor
David Sánchez
Antoni Ubieto
Isabel Montoro
Agnese Muñoz

Info :

El Treball globalitzat de 4t d'ESO en Itinerari PRO i professionalitzador: SCORE 2000 pretén enfocar la franja horària transversal de tecnologia, de digitalització, d'expressió artística i de formació-orientació personal-professional en un espai creatiu i reflexiu.

Es farà a través de diversos projectes i de diverses activitats que a final de curs culminaran en la producció i en la difusió d'un pinball original.

info
bottom of page