top of page
Image_1.png

El projecte #ArcadeNeverDies neix d’una necessitat que pretén enfocar la franja de Projectes de 4t d’ESO en un bloc unitari creat per una mescla educativa divergent.

En l’actualitat la tecnologia i la ciència avancen a un ritme vertiginós, és per això que els telèfons o les tabletes intel·ligents formen part del nostre dia a dia. Tothom està permanentment connectat i el nostre alumnat no és una excepció. No obstant això, els processos educatius segueixen ancorats en un sistema observatiu i d’avaluació tradicionals on el docent és el centre del procés educatiu i qui transmet de forma única el coneixement, i l’alumnat rep la informació de forma passiva.

El nostre interès per implementar un ensenyament-aprenentatge STEAM és perquè aquest format de treball dota a l’alumnat d’unes eines de pensament crític, flexible, creatiu, inclusiu, innovador i transformador.

bottom of page